Sản phẩm QA & Thử nghiệm

Sản phẩm QA & Thử nghiệm

Adroit Infosystems có danh mục đầu tư toàn diện về các dịch vụ kiểm tra chất lượng và thử nghiệm để giúp khách hàng cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và mạnh mẽ cho thị trường. Kiến thức chuyên sâu của chúng tôi và việc áp dụng rộng rãi các thực tiễn đảm bảo chất lượng giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ đặc biệt với hiệu quả chi phí tối ưu. Dịch vụ kiểm tra chất lượng và dịch vụ kiểm tra của chúng tôi giải quyết hiệu quả các chức năng, khả năng sử dụng và các khía cạnh kiểm tra hiệu suất của sản phẩm. Chúng tôi hỗ trợ toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm - bao gồm giai đoạn yêu cầu, kiến ​​trúc chiến lược thử nghiệm, lựa chọn công cụ, đánh giá mã, xây dựng bộ thử nghiệm, thực thi thử nghiệm cho bản dựng cuối cùng và bản phát hành sản phẩm.
Tận dụng các quy trình chất lượng đã được chứng minh của chúng tôi để phát triển và bảo trì phần mềm, Adroit Infosystems cung cấp cho khách hàng các giải pháp kiểm tra sản phẩm phần mềm và được thiết kế để:
 • Rút ngắn chu kỳ phát hành
 • Giảm tỷ lệ lỗi và lỗi trong phần mềm đã phát hành
 • Áp dụng các phương pháp hay nhất và công cụ kiểm tra và kiểm tra hiện đại nhất
 • Giảm thiểu chi phí thử nghiệm và nỗ lực QA

thử nghiệm

thử nghiệm

Sản phẩm QA & Thử nghiệm - dưới cùng

Sản phẩm QA & Thử nghiệm - dưới cùng

Adroit Infosystems QA & Testing: Dịch vụ

 • Chiến lược và tư vấn đảm bảo chất lượng
 • Thiết kế, phát triển và thực hiện kế hoạch kiểm tra và các trường hợp kiểm tra
 • Kiểm tra hộp đen
 • Kiểm tra hộp trắng
 • Thử nghiệm chức năng
 • Kiểm tra khả năng sử dụng
 • Thử
 • Kiểm tra hồi quy

Adroit Infosystems QA & Testing: Những điểm khác biệt chính

 • Tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất
 • Các phương pháp kiểm tra QA và kiểm chứng hiệu quả và đã được chứng minh
 • Quản lý vấn đề trưởng thành
 • Đội ngũ kiểm tra đạt tiêu chuẩn và được đào tạo

Bảo trì sản phẩm & Dịch vụ hỗ trợ

Bảo trì sản phẩm của chúng tôi bao gồm hỗ trợ tại chỗ, hỗ trợ ngoài nước như điện thoại, email và truy cập hệ thống từ xa để thực hiện công việc bảo trì hoặc kết hợp các dịch vụ tại chỗ và ngoài khơi. Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, Adroit Infosystems cũng cung cấp cả đào tạo cấp hệ thống và cấp người dùng.

Các dịch vụ hỗ trợ và bảo trì sản phẩm của chúng tôi bao gồm

 • Lỗi theo dõi và gỡ lỗi
 • Nâng cấp phiên bản
 • Cải tiến phiên bản
 • Người dùng toàn diện Suppor
 • Khắc phục sự cố kỹ thuật
 • Giám sát hiệu suất
 • Thử
 • Thử nghiệm đảm bảo chất lượng
 • Phát triển và bảo trì tài liệu
Hiện tại Adroit Infosystems cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tuyệt vời, với các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm ngoài khơi được thiết kế để chẩn đoán và giải quyết nhanh chóng các vấn đề của khách hàng đối với khách hàng quý của chúng tôi. Kết quả là, khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ sự hài lòng của khách hàng cao hơn và chi phí hỗ trợ kỹ thuật thấp hơn.

Không có kết nối Internet