Electronic Medical Record

Electronic Medical Record

Adroit Infosystems, Electronic Medical Record (EMR), bireysel bir hasta veya popülasyon hakkında elektronik sağlık bilgilerinin sistematik bir koleksiyonudur. Dijital formatta, farklı sağlık bakım ortamlarında teorik olarak paylaşılabilen bir kayıttır. Bazı durumlarda bu paylaşım ağa bağlı, kurumsal çapta bilgi sistemleri ve diğer bilgi ağları veya değişimler yoluyla gerçekleşebilir. EHR'ler, demografik bilgiler, tıbbi öykü, ilaç ve alerjiler, bağışıklama durumu, Laboratuvar test sonuçları, radyoloji görüntüleri, yaşamsal belirtiler, yaş ve kilo gibi kişisel istatistikler, faturalandırma ve ICD-10 bilgileri gibi bir dizi veri içerebilir.

Hastaya EMR'nin Avantajları

Hastanın bakış açısından EMR'nin faydaları şunlardır:
 • Geliştirilmiş tanı ve tedavi
 • Kişisel sağlık kayıtlarında önemli ölçüde daha az hata bulundu
 • Atanan tıbbi profesyonellerden daha hızlı bakım ve karar verme cevapları

Electronic Medical Record alt

Electronic Medical Record alt

Tıbbi Uygulama için EMR'nin Avantajları

Doktorlar ve sağlık pratisyenleri açısından, uygulamada çok sayıda avantaj var. electronic medical records:

 • Hasta verilerini bir bölümden diğerine hızlı bir şekilde aktarabilme özelliği büyük bir varlıktır.
 • Dijital kayıt ortamının yer tasarrufu avantajı
 • Geliştirilmiş hasta iş akışı ve artan verimlilik için gün başına sunulan hasta sayısını en üst düzeye çıkarma becerisi
 • Geliştirilmiş sonuç yönetimi ve hasta bakımı, tıbbi uygulamanızdaki hatalarda azalma ile birlikte
 • Transkripsiyon hizmetleri ve fazla mesai harcaması gibi azaltılmış operasyonel maliyetler
 • Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir electronic medical recordsenin uygulama ile büyüyebilir
 • Gelişmiş e-Reçete ve klinik dokümantasyon yetenekleri
 • Ayrıca, hasta faturalandırmasını daha doğru ve verimli bir şekilde işleme yeteneği ile geliştirilmiş, sağlık bakım uygulamasının geliştirilmiş bir alt çizgisi

Electronic Medical Records ve Hasta Güvenliği

Güvenlik mekanizmaları electronic medical recordHem hasta teşhisi hem de sağlık kayıtlarının güvenliği açısından en önemli unsurlardan biridir. electronic medical recordŞirketler kendi yazılım sistemlerine tasarım yaparlar.
Tıbbi hataların azaltılması hem hasta hem de doktor için bir yararı temsil eder.
Elektronik tıbbi sağlık kayıtları, tıbbi bir uygulamada bilgi paylaşımı arenasında doğal olarak istenmeyen el ile yazılan hataları azaltır. Kayıp veya yanlış yerleştirilmiş hasta dosyaları sorunu da ortadan kaldırılmıştır.
EMR'nin bu avantajları, hastaların sağlıkla ilgili güvenliğinde ve hasta refahında belirgin bir artışa yardımcı olur.
Ek olarak, electronic medical records ve hasta bakımı, bu tür sistemlerin, son kullanıcıların belirli hasta bilgilerine erişiminde kısıtlamaların kolayca uygulanmasını sağlar.
Bu kişisel güvenlik yönü, hastanın gizlilikle ilgili endişelerini karşılamak için de önemlidir.

İnternet bağlantısı yok