ePharmacy Systems

ePharmacy Systems

ePharmacy Systems mengekalkan inventori semua item ubat hospital. Fungsi utama ePharmacy Systems adalah Perolehan Pembelian, Entri GRN, Jualan Kaunter Pesakit Luar, Isu / Pulangan Pesakit Dalam, Isu Jabatan, Pulangan Pembekal, Laluan Gerbang - Pulangan / Tidak Dikembalikan, Isu Penyelarasan / Resit

Pembelian ubat itu walaupun dikendalikan oleh pilihan Pembelian. ePharmacy Systems akan dapat menghasilkan permintaan pembelian mengikut corak penggunaan atau menyusun semula tahap berdasarkan dan juga mengikut keperluan harian. Jabatan pembelian akan menyediakan pesanan pembelian untuk item tersebut. Apabila menerima barang-barang dari pembekal, kedai farmasi akan menyediakan Nota Penerimaan Baik (Menerima Bayangan) dengan butiran Batch No, tarikh luput dan MRP. Sebaik sahaja item diperiksa dan disahkan GRN boleh diposkan yang akan mengemas kini stok item tersebut.

ePharmacy Systems akan dapat membuat jualan pesakit luar dan dalam masalah pesakit. Isu-isu rawat inap akan dilakukan berdasarkan pesanan ubat yang dimasukkan dari wad. Walaupun membuat pilihan isu akan tersedia untuk mengeluarkan item pengganti dan bukannya item yang diminta.

Sekiranya pulangan pilihan pesakit luar akan tersedia untuk membuat pulangan terhadap isu itu sahaja. Hanya batch yang dikeluarkan akan dibenarkan untuk diambil kembali sebagai balasan.

Semua penyertaan pulangan pesakit perlu dilakukan sebelum penyediaan dan pembuangan pesakit. Penyertaan pulangan akan dimasukkan ke dalam wad yang akan disahkan dan diposkan oleh farmasi.

Peruntukan juga akan disediakan untuk membuat isu-isu ke jabatan-jabatan lain di hospital. Isu-isu ini boleh dibuat terhadap inden atau tanpa indent juga.

Jika dikehendaki untuk memulangkan beberapa ubat kepada pembekal, kembalikan pembekal akan disertakan dengan pas Gate akan disediakan oleh Farmasi.

Pilihan pelupusan dan resit pelarasan juga akan disediakan untuk mengimbangi stok komputer dengan stok fizikal sebenar, walaupun pelarasan ini perlu dilakukan dengan kebenaran sahaja.

Tiada sambungan internet